The Great Taboryta - Sink The Bismarck

Posts

Anlägga

Jag tycker att det är väldigt smidigt att använda sig av en stenkrossare från sollentuna nu när vi håller på att anlägga en ny byggnad. För att vi ska kunna anlägga grunden till huset så är det faktiskt så att det är ganska mycket sten som vi måste få bort från marken, det är granit som är under jorden, och vi måste helt enkelt jämna ut marken innan det går att bygga där. Och istället för att lasta lastbilen med ett sten block så krossar vi blocken och gör om dem till grus. Då är det mycket mer lätt hanterligt, ...